همکاری با فروشگاه ها

علاوه بر امکان فروش به صورت عمده ما این آمادگی رو داریم تا در سیستم تأسیس فروشگاه اینترنتی، تهیۀ دیتابانک یک میلیون کتاب ایرانی همراه با مشخصات و تصاویر، تأمین و توزیع به عنوان همکار در کنار کتاب فروشی ها قرار بگیریم. مطمئن همکاری با فروشگاه های کتاب برای ما آورده و تجربۀ فراوانی رو خواهد داشت و ما از اون به شدت استقبال می کنیم.

بستن
مقایسه